Persoonlijke hulpmiddelen

Algemene voorwaarden, disclaimer en uw privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De Pedicure Praktijk, de praktijk voor Natuurgeneeskunde Body of Light en de DoTERRA site en behandelingen: Lianne Luijks, Oosterpad 62 te Bussum onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. De pedicure praktijk en de praktijk voor Natuurgeneeskunde zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. De Pedicure Praktijk, de praktijk voor Natuurgeneeskunde Body of Light en de DoTerra site en behandelingen zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. De aansprakelijkheid van de Pedicure Praktijk, de praktijk voor Natuurgeneeskunde Body of Light en DoTerra site en behandelingen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de methodes van toediening en opbrengen van de olien die we beschrijven geen therapie is in de regel van de Nederlandse wet. Het gebruik van essentiële oliën vervangt niet het bezoek aan arts of specialist. Bij klachten en vragen over je gezondheid dien je een arts of specialist te raadplegen. Mocht je op dit moment medicatie gebruiken voor gezondheidsklachten, ga nooit op eigen houtje de medicatie aanpassen. Consulteer altijd eerst de behandelend arts of specialist.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Pedicure Praktijk, de praktijk voor Natuurgeneeskunde Body of Light ende DoTerra site en behandelingen zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Het kan voorkomen dat er wordt gerefereerd naar websites van derden; voor de inhoud hiervan kunnen wij vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gehouden.

Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.

AVG: Algemene Verordering Gegevensbescherming.


 

 

Share |
This is Sliced Diazo Plone Theme