Persoonlijke hulpmiddelen

Disclaimer. Voorwaarden, vergoedingen zorgverzekeraars bij Aanvullende verzekering.

Ben aangesloten bij een beroepsvereniging VBAG. Wanneer je aanvullend verzekerd bent kan de AROMA therapie, Egyptian healing- energetische geneeswijzen, REIKI, voetreflexzonetherapie, massage en medisch shiatsu vergoed worden.

Prijzen van behandelingen:

  1. Een Aroma Touch behandeling van 1 uur 70,00 euro.
  2. Een gecombineerde behandeling (met andere disciplines) 5 kwartier 80,00 euro.
  3. Combinatie langere behandeling: Ruim anderhalf uur 100,00 euro.

Wat staat er op de nota?

De nota’s van behandelingen alternatieve zorg worden vastgelegd op de AGB-code. Dit betekent dat de persoonlijke AGB-code en de AGB-code van de praktijk duidelijk op de nota’s staan evenals de NAW gegevens en KvK nummer van de praktijk.  

Een nota bevat de datum van het consult, uw geboortedatum, NAW gegevens en factuurnummer.

Neem daarom uw zorgpas en ID bewijs mee voor het 1e consult.

Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.

Voor vergoedingen klik op de link : http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen


ALGEMENE VOORWAARDEN VBAG LEDEN. WWW.VBAG.NL

De ‘waardige’ VBAG-leden handhaven naast hun vakinhoudelijke diploma(‘s) hun geaccrediteerde hbo-diploma (medisch en/of psychosociaal) zonder Plato. 
Uitsluitend de vergoeding door de zorgverzekeraars vormt dus het verschil tussen de beide groepen, voor het overige zijn ze gelijk. VBAG-leden zijn hooggekwalificeerde zorgverleners, zowel de ‘waardige’ als de ‘volwaardige’. Zij zijn allen goed opgeleid en voldoen aan alle eisen van de beroepsvereniging.  

Als u naar een VBAG-therapeut gaat, kunt u ervan op aan dat deze therapeut voldoet aan een groot aantal waarborgen.

Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties. De kwalificaties en eisen waaraan onze leden voldoen: 

Een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn.

De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
bij- en nascholing op hbo-niveau.

Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
een goede praktijkvoering.

Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke.

Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
het hebben van een "Verklaring omtrent het Gedrag";
werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Share |
This is Sliced Diazo Plone Theme